Büro Açılış İşlemleri (Çalışanlar Listesine Kayıt)

Büro açılışı yapan meslek mensuplarımızın, vergi dairesi açılışını takip eden ilk 15 gün içerisinde, Odamıza açılışlarını bildirmeleri gerekmektedir. Büro açılışı için gerekli olan belgeler aşağıda verilmiştir.

 

* Çalışanlar Listesine Kayıt Dilekçesi ve Çalışanlar Listesine Kayıt Formu 

* Vergi Dairesi Yoklama Tutanağı Fotokopisi (Açılış Tutanağı)

* Büro Tescil Belgesi Başvurusu (Oda'ya)

* 1 Adet Fotoğraf

* Kaşe Talep Formu (2 Suret) (daha önce kaşe başvurusu olmayanlar için)

* Kaşe Bedeline ilişkin dekont.

Duyurular

Mevzuatlar