İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU TAŞINMAZDA MEYDANA GELECEK DEĞER ARTIŞI İLE İLGİLİ ALINACAK DEĞER ARTIŞ PAYI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Görüntüle :181 Tarih : 03:33:16 16/09/2020

Duyurular

Mevzuatlar