01.01.2017 - 31.12.2017 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

01.01.2017 - 31.12.2017 DÖNEMİ MALİ TABLOLAR

 

ISPARTA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

01.01.2017-31.12.2017 Dönemi Oda Ayrıntılı Bilanço

01.01.2017 - 31.12.2017 Dönemi Oda Ayrıntılı Gelir Tablosu

ISPARTA SMMM ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİ

01.01.2017-31.12.2017 Dönemi İkt. İşl.Ayrıntılı Bilanço

01.01.2017 - 31.12.2017 Dönemi İkt İşl.Ayrıntılı Gelir Tablosu

TESMER ISPARTA ŞUBESİ

01.01.2017 - 31.12.2017 Dönemi Tesmer Ayrıntılı Bilanço

01.01.2017 - 31.12.2017 Dönemi Tesmer Ayrıntılı Gelir Tablosu

 

01.01.2017 - 31.12.2017 DÖNEMİ ISPARTA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI FAALİYET RAPORU

1. ISPARTA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

1.1. Oda Başkan'ın Sunuşu

1.2. Genel Başkan'ın Sunuşu

1.3. Odamızın Misyonu ve Vizyonu

1.4. Temel Bilgiler

   1.4.1. Yönetim Kurulu

    1.4.2. Denetleme Kurulu

    1.4.3. Disiplin Kurulu 

    1.4.4. Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu

    1.4.5. TESMER Yönetim Kurulu

     1.4.6. Etik Komitesi

     1.4.7.Oda Temsilcileri

     1.4.8. Danışma Meclisi

     1.4.9. Oda Orgizasyon Yapısı

     1.4.10. Personel Durumu

     1.4.11. Odada Görev Yapmış Kurul 

2. DÜNYA EKONOMİSİ ve TÜRKİYE EKONOMİSİ

3. TOPLUMSAL RAPORLAR

4. MUHASEBE VE MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNİN DURUMU

5. ISPARTA İLİNDE MUHASEBE VE MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ

6. ISPARTA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASININ FAALİYETLERİ

7.1. Toplantı - Seminer

7.2. Oda Danışma Meclisi Çalışmaları

7.3. Denetim Kurulu Faaliyetleri

7.4. Disiplin Kurulu Faaliyet Raporu

7.5. Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Çalışma Raporu

7.6. Eğitim Faaliyetleri 

    7.6.1. Temel Eğitim - Stajyerler

    7.6.2. Sürekli Mesleki Gelişme

7.7. Üye/Stajyer İstatistiki Bilgiler

7.8. Diğer Odalarla İlişkiler

7.9. Birlik ile İlişkiler

7.10. Diğer Kurumlarla İlişkiler

7.11. Meslek Mensuplarını Denetim Faaliyetleri 

7.12. Oda Komisyonlarının Faaliyetleri

7.13. Mesleki Sorunlar (Mesleki Angaryalar)

7.14. İnşaat Durumu

7.15. Diğer Faaliyetler

8. MESLEKİ ETKİNLİKLER

    8.1. 1-7 Mart Muhasebe Haftası

    8.2. Büro Ziyaretleri

    8.3. Ruhsat Dağıtım Töreni

 

 

 

 

 

 

Duyurular

Mevzuatlar