23-26 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI-ÇALIŞANLARA DÜZENLENECEK YAZI

 

 

İLGİLİ MAKAMA

 

 

ISPARTA SMMM Odasının ………. sicil numaralı …………. unvanlı üyesiyim. T.C. İçişleri Bakanlığının 12/05/2020 tarihli ve 7887 sayılı Genelgesinin “3-İstisna Kapsamında Olan Kişiler” başlıklı bölümüne 13/05/2020 tarihli ek genelge ile “serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler ve meslek mensupları ile birlikte çalışanlar” ibaresi eklenmiştir.

 

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde mesleki faaliyetlerimiz devam etmektedir. ………… TCKN’li ………………… yanımda çalışan personel olup çalışanlarımızın hizmetine ihtiyaç bulunmaktadır.  

 

İş bu belge çalışanımın sokağa çıkma yasağından muaf olduğunu göstermek ve istenildiğinde ibraz edilmek üzere tarafımca düzenlenmiştir.

 

 

 

 

 

                                                                                                          Adı Soyadı

                                                                                                       SMMM/YMM

                                                                                                           Kaşe-İmza

 

 

Görüntüle :933 Tarih : 10:31:48 22/05/2020

Duyurular

Mevzuatlar